JanFebMarchApril 1-23Total
Beijing2211428
Shanghai6  814
Guangdong5  3210
Yunnan   99
Jiangsu   33
Sichuan   112
Gansu   11
Guizhou   11
Jiangxi   11
Total33 15 3069