Geographic AreaNumber of CDB
Directory NGOs
Number of MPS
Dataset NGOs
All of China11372
Anhui527
Beijing1794
Chongqing342
Fujian136
Gansu937
Guangdong1674
Guangxi1626
Guizhou932
Hainan415
Hebei731
Heilongjiang230
Henan525
Hubei433
Hunan629
Inner Mongolia527
Jiangsu536
Jiangxi122
Jilin125
Liaoning128
Ningxia319
Qinghai830
Shaanxi634
Shandong140
Shanghai937
Shanxi319
Sichuan2664
Tianjin235
Tibet1111
Xinjiang618
Xinjiang Bingtuan010
Yunnan2557
Zhejiang148
Unknown1793